BONITACE

Podmínkou zařazení jedince je absolvování bonitace, která se v našem klubu pořádá 2x do roka a to vždy v den konání klubové výstavy.

Řádně vyplněnou přihlášku na bonitaci zašlete na adresu uvedenou v propozicích. Komise pro řádnou bonitaci se skládá vždy z rozhodčího, který má aprobaci k posuzování plemene afgánský chrt ( většinou specialista na plemeno), poradce chovu AFGÁN-KLUBU CZ, jeden člen výboru klubu.

Bonitační tabulky jsou zpracovány dle platného standartu pro plemeno afgánskéhý chrt.

Po ukončení bonitace zašle neprodleně poradce chovu originál průkazu původu k přeregistraci plemenné knize ČMKU, jejímž je AFGÁN-KLUB CZ přímým členem.